Komplett lösning för läkemedelshantering

Medimi®Smart – helhetsystem för medicinhantering

  • Automatisk dispensering av upp till 16 mediciner i hemmet
  • Ändring av recept i realtid utan besök
  • Full kontroll i realtid över alla vårdtagare
  • Alla aktiviteter och historik loggas och sparas
Läs mer

Om MedicPen

Vi har designat vår lösning för automatisk medicinhantering baserat på de ändrade förutsättningarna inom sjukvården på kort och lång sikt. Vi har tittat holistiskt på hela kedjan från läkare till dispensering i hemmet. Genom ett digitalt angreppssätt har vi designat en lösning för att säkra, förenkla och effektiviserar läkemedelshantering för vårdtagare och personal.

Läs mer

Användare av Medimi®Smart

Aalborg
Vesthimmerland
Lunds Kommun
Logo Hjöring

Aktuell kurs

Anförande