Komplett lösning för läkemedelshantering

Medimi®Smart – helhetsystem för medicinhantering

  • Automatisk dispensering av upp till 16 mediciner i hemmet
  • Ändring av recept i realtid utan besök
  • Full kontroll i realtid över alla vårdtagare
  • Alla aktiviteter och historik loggas och sparas
Läs mer

Varför välja Medimi®Smart före dospåsar?

Till skillnad från dospåsar kan MedimiSmart hantera medicinen åtskilt fram till doseringstillfället genom användning av kassetter med medicinfack. Detta har flera fördelar, några exempel:

  • Ändring av recept kan göras i real-tid med minimalt antal besök hos vårdtagaren
  • Ingen dosrulle måste slängas eller packas om p.g.a ändrad ordination
  • Korttidsinsatta mediciner som antibiotika kan enkelt administreras
Läs mer om fördelarna

Användare av Medimi®Smart

Aalborg
Vesthimmerland
Lunds Kommun
Logo Hjöring

Aktuell kurs

Anförande